Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.Michal Toman, ičo: 75869039 (Lado reality) veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Uživatel webu www.ladoreality ,užitím odpovědního folmuláře na sebe může zadatat tyto osobní údaje, jméno, příjmení, telefoní kontakt a emailovou adresu. S těmito údaji budeme zacházet v rozsahu takovém, abychom Vám co nejdříve odpověděli na Vaše dotazy ohledně nabízených realit. Pokud si kdokoli bude přát, aby jsme ho již nekontaktovali, stačí zavolat, nebo zaslat email na info@ladoreality.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů.docx

Zásady zpracování osobních údajů.docx?